Propozície Slovak virtual run

Zjednodušené pravidlá

 1. Na našej stránke https://www.slovakvirtualrun.sk/ si pozorne prečítaj všetky informácie o podujatí, pravidlá a články s bežeckými tipmi

 2. V časti registrácia si vyber trať, ktorá ti najviac vyhovuje - 5 km,  10 km,  polmaratón (21,097 km)  alebo maratón (42,195 km)

 3. Zaregistruj sa a po uhradení získaš možnosť zverejniť svoj výsledok 

 4. Svoj bežecký výkon si zaznamenaj pomocou svojej obľúbenej aplikácie alebo hodiniek. Odporúčania nájdeš v závere propozícii.

 5. Tvoj beh môžeš absolvovať kdekoľvek a v akomkoľvek čase od 24. mája 2021 do 30. mája 2021. 

 6. Trať by mala byť minimálne v dĺžke, ktorú si si zvolil a s kladným prevýšením, to znamená, že beh iba dole kopcom neuznáme

 7. Podľa pokynov, ktoré si získal po registrácii zverejni svoj výsledok

 8. Pokiaľ tvoja aplikácia neumožňuje export podľa pokynov, odošli nám fotografiu so záznamom na info@slovakvirtualrun.sk

 9. Po skončení súťaže ti pošleme tvoj bežecký balík a v spolupráci s charitatívnou organizáciou Kiwanis venujeme 0,10 € za každý odbehnutý kilometer do Košickej nemocnice, na detské infekčné oddelenie.

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: Mgr. Michaela Hrivková
Kontakt: info@slovakvirtualrun.sk
Dátum pretekov: 24. - 30. máj 2021 v ľubovoľnom čase

Trať: Úlohou účastníkov bude počas dátumu pretekov zabehnúť jednu z organizátorom určených vzdialenosti na ľubovoľnej trati v exteriéri, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. trať nesmie byť iba kopcom, súčet klesaní nesmie prevýšiť súčet stúpaní). Beh na bežiacom páse, v interiéri alebo beh vykonaný inou formou akou je beh v exteriéri nebude akceptovaný.

Miesto: Kdekoľvek, dodržujte však pravidlá vami zvolenej lokality pre pohyb bežcov

Vzdialenosti:

 • 5 km - 5000 metrov

 • 10 km - 10 000 metrov

 • Polmaratón - 21,1 km - 21 097 metrov 

 • Maratón - 42,2 km - 42 195 metrov

Kategórie: Zoznam registrovaných účastníkov a výsledky budú rozdelené do kategórii muži a ženy. 

Registrácia a platba: Registrácia prebieha od 27. apríla do 30. mája 2021 online cez internetovú stránku https://pretekaj.sk/sk/podujatia/slovakvirtualrun2021 a účastník sa riadi pokynmi, ktoré mu budú zobrazené počas registračného procesu. Pre platbu si môže zvoliť možnosť platby kartou cez platobnú bránu CardPay alebo platbu bankovým prevodom podľa zobrazených pokynov. Účastník si môže zmeniť spôsob platby. Platba kartou je spracovaná okamžite, platba bankovým prevodom odoslaná z banky v sídlom v Slovenskej republike je spracovaná automaticky v priebehu 1-2 pracovných dní od odoslania platby.

Záznam z behu: Účastník si svoj beh zaznamená pomocou mobilnej aplikácie určenej na GPS záznam z behu alebo pomocou športových hodiniek s podporou GPS záznamu. Zoznam odporúčaných aplikácií je uvedený nižšie. Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať alebo penalizovať záznam, ktorý nebude mať zaznamenanú dostatočnú vzdialenosť alebo z neho bude zjavné, že boli porušené propozície alebo princíp FAIR-PLAY. Pokiaľ tvoja aplikácia neumožňuje export a nie je možné nainštalovať odporúčanú aplikáciu, odošli nám fotografiu so záznamom z behu na info@slovakvirtualrun.sk

Meranie časov: GPS záznam si vyhotovuje každý účastník sám. Po odovzdaní záznamu z behu aplikácia pretekaj.sk vypočíta dosiahnutý čas podľa reálneho denného času zaznamenaného pomocou GPS zariadenia, to znamená, že aj pokiaľ si účastník pozastaví GPS záznam, bude jeho výsledok tvoriť uplynutý čas od začiatku po koniec GPS záznamu.

Charitatívna pomoc: Za každý kilometer, ktorý bude spracovaný a zobrazený vo výsledkoch venuje organizátor vďaka spolupráci s charitatívnou organizáciou Kiwanis 0,10 € do Košickej nemocnice, na detské infekčné oddelenie.

Vekový limit: Preteky nie sú vekovo obmedzené, pretekári mladší ako 15 rokov sú povinní absolvovať beh pod dohľadom dospelej osoby.

Účastnícky limit:  Bez stanoveného účastníckeho limitu. Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva účastník súhlas s propozíciami a pravidlami pretekov.

Vyhodnotenie a vecné ceny: Absolútny víťaz kategórie muži a ženy na 5 / 10 / 21 / 42 kilometrovej vzdialenosti získa vecnú cenu od sponzorov.

Štartovné poplatky a bežecké balíky

Pretekár získava bežecký balík podľa zvolenej vzdialenosti. Balíky budú odoslané po skončení pretekov, t.j. po 30.5.2021 na adresu uvedenú pri registrácii. Súčasťou balíka je tričko, ktorého veľkosť zadáte pri registrácii. Po uhradení štartovného každý účastník získa aj zľavové kupóny, ktoré si môže uplatniť pre nákup tovaru a služieb u partnerov podujatia. Kupóny budú odosielané e-mailom.

5 km - Štartovný poplatok 27 €
V bežeckom balíku je účastnícka medaila, tričko, tyčinka, diplom dostupný po odbehnutí behu. 

10 km - Štartovný poplatok 25 €
V bežeckom balíku je účastnícka medaila, tričko, ponožky, tyčinka, diplom po odbehnutí behu. 

Polmaratón - Štartovný poplatok 23 €
V bežeckom balíku je účastnícka medaila, tričko, Monk box, tyčinka, diplom po odbehnutí behu.

Maratón - Štartovný poplatok 21 €
V bežeckom balíku je účastnícka medaila, tričko, Monk box, tyčinka, diplom po odbehnutí behu.

Rôzne

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie upresniť údaje uvedené v týchto propozíciách a informáciách na webovej stránke s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť účasť na týchto virtuálnych pretekoch. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, prerušiť konanie podujatia alebo zmeniť termín podujatia v prípade vážnych a nepredvídateľných udalostí alebo z dôvodu štátnych alebo nadnárodne prijatých opatrení.

Organizátor si vyhradzuje právo individuálne určiť výšku vráteného štartovného v prípade zrušenia pretekov maximálne do výšky uhradenej účastníkom s prihliadnutím na všetky okolnosti, odoslané bežecké balíky alebo vykonané práce a služby usporiadateľov a partnerov podujatia.

Ako odovzdať GPS záznam?

Preteky na webstránke pretekaj.sk organizované formou Virtuálnych pretekov majú zautomatizovaný proces pre odovzdávanie zaznamenaných údajov zákazníkov.

Každý GPS záznam obsahuje množstvo údajov, predovšetkým pozície a časy jednotlivých GPS bodov, ktoré vaše zariadenie automaticky zaznamenáva. Aby ste GPS záznam mohli spracovávať aj v iných aplikáciách, existuje niekoľko formátov a aplikácii, ktoré sú dlhodobo využívané na tento účel.

Import GPS záznamu

Po uhradení vašej prihlášky Vám automaticky pridelíme virtuálne štartovné číslo a odošleme informáciu o vašej prihláške. Po otvorení prihlášky, sa vám zobrazí tlačidlo Nahrať GPS záznam pre nahratie záznamu podľa zvolenej možnosti.

Webstránka pretekaj.sk podporuje tieto možnosti

 • Automatizovaný import z aplikácie Garmin Connect

 • Automatizovaný import z aplikácie STRAVA

 • Import súboru GPX alebo TCX

Import z aplikácie Garmin Connect

Vo vašom účte pretekaj.sk alebo počas nahrávania vašej aktivity si môžete prepojiť pretekaj.sk s vašom Garmin Connect účtom. Po kliknutí na "Pripojiť k účtu Garmin" zadáte prihlasovacie údaje do Garmin Connect a po úspešnom prepojení si budete môcť pohodlne sťahovať vaše aktivity do pretekaj.sk.

Import z aplikácie STRAVA

Webstránka a mobilné aplikácie STRAVA.com nám ponúkajú možnosť pripojiť sa k vášmu účtu na strava.com a stiahnuť si vaše športové aktivity bez ďalšieho exportovania súborov.

Stačí sa prihlásiť do účtu pretekaj.sk a pripojiť konto strava.com podľa pokynov vo vašej prihláške.

Import súboru GPX alebo TCX

GPX alebo TCX súbor je univerzálny formát súboru, v ktorom sú uložené všetky údaje o aktivite. Tento súbor sa dá stiahnuť z väčšiny aplikácii. Na tejto stránke sme pre vás pripravili zoznam niekoľkých aplikácií, ktoré pretekári používajú na záznam svojho športového výkonu a preklik na návod na export GPS súboru.

Ako stiahnuť GPX alebo TCX súbor z:

Odporúčame vyskúšať aplikáciu https://tapiriik.com/ pomocou ktorej si viete synchronizovať aktivity medzi rôznymi službami a váš záznam synchronizovať napríklad s aplikáciou STRAVA.

Návody pre rôzne platformy a aplikácie:

GPX export podľa našich informácii štandardne nepodporujú:

 • hodinky Huawei Watch

 • Záznam cez Mapy.cz (export neobsahuje časy)

 Ak sa tu vaša aplikácia nenachádza, napíšte nám na info@pretekaj.sk

 

Trate a registrácia

Vyber si vzdialenosť, v ktorej chceš súťažiť.

5 km

V bežeckom balíku je medaila, tričko, tyčinka, diplom po odbehnutí behu.

Registrácia 27,00 EUR

Viac info

10 km

V bežeckom balíku je medaila, tričko, ponožky, tyčinka, diplom po odbehnutí behu.

Registrácia 25,00 EUR

Viac info

Polmaratón

V bežeckom balíku je medaila, tričko, Monk box, tyčinka, diplom po odbehnutí behu. Polmaratón meria 21,097 kilometra.

Registrácia 23,00 EUR

Viac info

Maratón

V bežeckom balíku je medaila, tričko, Monk box, tyčinka, diplom po odbehnutí behu. Polmaratón meria 42,125 kilometra.

Registrácia 21,00 EUR

Viac info